Carpenova is the newest member of INRALS

We are very happy to announce that we, as of March 2018, are official members of the highly respected international Life Science network INRALS.

The network is specialized in HR Management with focus on high quality Recruitment, Assessment, Outsourcing and Consulting in the Life Sciences. Members are characterized by high success rates, quality procedures, stability, proven track records, profound knowledge of the markets served and high moral standards.

Our membership means that Carpenova now will be handling recruitment of Life Science executives on a global level as well as locally and regionally. A great honor and an excellent opportunity to show the world what we’re capable of!

 

 

Årets julklapp

Närhet, gemenskap och trygghet är känslor vi förknippar julen med. Däremot är det tyvärr inte alla som får möjlighet att uppleva detta på grund av den utspridda fattigdom och de orättvisor som finns runt om i världen. Därför har vi och Nova Search AB i år valt att skänka en julgåva till hjälporganisationen Hand in Hand, en organisation vars mål är att bekämpa fattigdom genom att hjälpa framförallt kvinnor att ta sig och sina familjer ur fattigdom genom att förmedla kunskaper och förutsättningar för att starta egna företag och verksamheter.

Genom vår gåva till Hand in Hands viktiga initiativ hopas vi kunna bidra till en framtid där fler får möjlighet att känna just närhet, gemenskap och trygghet, oavsett vem och var man är.

 

Läs mer om Hand in Hand på www.handinhand.nu

Vi flyttar!

Från och med 1/9 så hittar ni oss i nya (miljösmarta) lokaler i Stockholm!

 

Besöksadress:
Nordic AB
Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63
SE-101 23 STOCKHOLM

Postadress:
BOX 190
SE-101 23 Stockholm

Leveransadress:
Blekholmsgatan 2F
SE-111 64 Stockholm

 WF 960x385_bildspel_1_960x385_39_xpress-image5375dd1124254

Carpenova Life Science etablerer sig i Danmark

Det er en fornøjelse at byde Vivi Darwin Madsen velkommen til vores Life Science Team. Vi har tidligere erfaring med rekruttering i Norden og ser store fordele i at supplere vores team med dybere viden om det danske marked og dets udfordringer.

Vivi har arbejdet i medicinalindustrien siden 1990. Fra 1999 til 2015 som salgschef i både primær og sekundær sektoren. De første 8 år i AstraZeneca som regional salgschef og herefter 7 år som national salgschef i Astellas Pharma Nordic. Hun har medvirket til introduktion af flere produkter indenfor forskellige terapiområder og har opbygget og ledet succesfulde teams.

Vivi mindre

Carpenova Life Science expanderar med ytterligare en konsult!

För oss på Carpenova är det viktigt att ständigt utvecklas inom rekrytering, genom att bredda vår kompetens och vårt nätverk. Vi är glada över att välkomna Fredrik Persson som ny konsultkollega i vårt Life Science team! Fredrik utgår från vårt Stockholmskontor men kommer att arbeta på nordisk basis med rekryteringar inom life science.

 

Fredrik har varit verksam inom life science området och läkemedelsindustrin i över 30 år – de senaste 15 åren på Pfizer där han innehaft ledande befattningar inom marknad, commercial policy och distribution. Fredrik har, fram till våren 2017, även varit styrelsemedlem i Läkemedelsförsäkringen (LFF).

Fredrik Persson kvadrat

 

 

Carpenova upprättar samarbete med Evidensia!

År 2012 startades Evidensia då fyra av Sveriges främsta och äldsta djursjukhus gick samman. Idag, drygt 5 år senare, består kedjan av 170 stycken djursjukhus och kliniker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Schweiz och Nederländerna. Detta kvalificerar Evidensia till Nordens och Norra Europas största veterinärmedicinska kedja.

Den gemensamma målsättningen är att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, mot morgondagens djursjukvård. Varje år behandlas över 1 miljon patienter – hundar, katter, smådjur, exotiska djur och hästar.

Evidensia i Helsingborg

Enheten i Helsingborg är en av de fyra djursjukhusen som 2012 förenades och startade Evidensia. Historien bakom verksamheten sträcker sig många år tillbaka då Skånska Kavalleriregementet var förlagt i här. Till en början drevs ett sjukstall för Kronans hästar men detta utvecklades så småningom från ett militärt sjukstall till en djurklinik tillgängligt för djur från hela regionen.

1952 lades Kavalleriregementet ner och då hotades även djurkliniken av nedläggning. Med Professor Fritz Sevelius i spetsen växte en stark opinion fram vilket resulterade i att riksdagen 1954 beslutade om att kliniken skulle vara en regional djurvårdsanrättning i region syd under namnet ”Djursjukhuset i Helsingborg”.

Verksamheten växte sig snabbt större och gick från att behandla djur lokalt till att verka som ett regionalt djursjukhus med möjlighet att behandla både små och stora djur. Idag är man en fullserviceanläggning med isoleringsavdelning, poliklinikavdelning, operationsavdelning moderniserat laboratorium, fysioterapi och rehabiliteringsavdelning samt ett diagnostisk center för stordjur.

Vi har genom vårt dotterbolag Nova Search fått i uppdrag att rekrytera in en Chefkirurg till enheten i Helsingborg. Vi ser fram emot detta uppdrag och hoppas på att vi kan bygga upp ett långvarigt samarbete över tid.Evidensia

 

 

Carpenova Life Science Team

Carpenova har över 30 års erfarenhet från Life Science industrin i Norden , detta i kombination med mångårig erfarenhet av rekrytering.
Genom åren har bolaget gjort många strategiskt viktiga rekryteringar inom Management, Sales & Marketing samt Medical. Vi är väl förtrogna med de utmaningar som ett företag ställs inför när man väljer en Nordisk organisation, en viktig faktor för att lyckas är erfarenhet och rätt kompetens.
Vårt team av konsulter utgör tillsammans en bred grund kompetensmässigt – en viktig förutsättning för lyckade rekryteringar inom branschen.

 

 

Intresserad av en personlig kontakt?

 

jorgen
0706 – 00 01 05

Jörgen besitter många års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft en rad olika befattningar inom försäljning, marknad och general management. Hans senaste befattning var 13 år som nordisk VD för Actelion.

423423
 mats.persson@carpenova.se
0734 – 04 12 96

Mats har verkat inom läkemedelsindustrin i dryga 30 år, de senaste 13 åren som VD för Astellas Pharma Nordic/Baltic region. Han har en gedigen erfarenhet från globala läkemedelsföretag och har byggt framgångsrika team inom både specialistmarknad och öppenvård.

Carpenova-Peter Ek

0733 – 23 47 51

Peter var med och grundade Carpenova och har idag 14 års erfarenhet av rekrytering på exekutiv nivå med fokus på den nordiska Life Science-marknaden. Han har sedan tidigare många års erfarenhet av olika linjebefattningar, på chefsnivå, inom Life Science.

Summering av ett fantastiskt år!

2016 har varit ett givande år för oss på Carpenova. Vi inledde året med att omvandla vår search-funktion från ett affärsområde inom Carpenova till ett eget bolag verksamt under namnet Nova Search AB. Vi har fortfarande ett nära samarbete i rekryteringsuppdragen men nu når de även ut till en större extern målgrupp, besök deras hemsida här.

Vi har inlett två nya samarbeten under året – Härenstam & Partners och Nordic Progress. Härenstam & Partners är en fullservice leverantör av HR-tjänster på alla nivåer. De har lång erfarenhet av såväl organisations- och ledarutveckling som interimsuppdrag och rekrytering. Nordic Progress är ett Executive Search företag verksamma i Finland. Ett mycket välrenommerat bolag vars strategi ligger i linje med Carpenovas framtida strategi om en ökad närvaro på den nordiska marknaden.

 

Vi har under året som gått även haft glädjen att välkomna 3 nya konsulter.

Lena Lind har en mångårig bakgrund som HR-chef, företrädelsevis inom fordonsindustrin, närmast inom Volvokoncernen där hon ansvarade för bland annat chefsrekrytering och strategisk kompetensförsörjning.

Jörgen Lydrup besitter många års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft en rad olika befattningar inom försäljning, marknad och general management. Hans senaste befattning var 13 år som nordisk VD för Actelion.

Mats Persson har verkat inom läkemedelsindustrin i dryga 30 år, de senaste 13 åren som VD för Astellas Pharma Nordic/Baltic region. Han har en gedigen erfarenhet från globala läkemedelsföretag och har byggt framgångsrika team inom såväl specialist marknaden som open health care.

Fantastisk kombination av erfarenhet, kunskap och engagemang som stärker vår organisation på många plan.

 

Slutligen gläds vi åt våra nya fina kontorslokaler i både Göteborg och Helsingborg. I Göteborg finns vi numer på Lilla Torget 4 och i Helsingborg på Järnvägsgatan 7.

 

Med detta sagt önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi CES!

Hälsningar från oss på Carpenova

Vår kompetens är att hitta era nyckelpersoner!

Kompetens bygger inte enbart på utbildning och antal år av erfarenhet inom ett specifikt område. Personlighet, begåvning och inte minst motivation är faktorer som är av lika stor betydelse i rekryteringssammanhang. Mjuka värden åsidosätts i många fall för att ge utrymme åt en väl tilltagen kravspecifikation.

Inom Carpenova tror vi på helheten, att finna rätt personlig kompetens i kombination med rätt bakgrund är utmaningen, men även drivfaktorn, för oss. Med över 30 års erfarenhet från Life Science industrin i kombination med mångårig erfarenhet av rekrytering ser vi oss som en stark aktör på marknaden. Genom åren har vi gjort många strategiskt viktiga rekryteringar inom Life Science i de nordiska länderna. I år upprättade vi ett samarbete med Nordic Progress i Finland, en viktig utveckling för vår närvaro på den finska arenan.

bild-nyhetsbrev

Vi har under hösten även stärkt vårt team med två nya konsulter, Mats Persson & Jörgen Lydrup, båda med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Deras bakgrund och kompetens gör att vi, som strategisk rekryteringspartner, har en god förståelse för de utmaningar du som ansvarig står inför vid utveckling av er verksamhet. En unik fördel i rekryteringssammanhang och en styrka vad gäller att rekrytera in rätt kompetens till ditt bolag.

Carpenovas konsulter besitter erfarenhet från en rad olika befattningar inom försäljning, marknad och general management kopplad till Life Science industrin men även som en strategisk rekryteringspartner till aktörer på den nordiska marknaden. Läkemedelsindustrin i Norden genomgår stora förändringar med market access utmaningar, mer komplicerade prissättningsmodeller och upphandlingar, liksom hela compliance/transparency regelverket vilket kräver ny kompetens internt i bolagen. Detta ställer höga krav på en extern rekryteringspartner – en erfarenhet vi inom Carpenova Life Science team har.

 

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussioner.

Peter Ek

Carpenova Nordic AB

Carpenova växer och satsar på Life Science

 

csnews

Carpenova Nordic AB fortsätter att växa och bolaget inleder nu en stor satsning inom området Life Science med fokus på den nordiska läkemedels- och biotechsektorn.

Det första steget i denna satsning realiserades tidigare i år då ett samarbete med det finska Executive Search företaget Nordic Progress inleddes. Detta blev startskottet för Carpenova Life Science.

Med en lång och gedigen erfarenhet av rekrytering av strategiska chefer och specialister inom området Life Science i Norden är detta en naturlig utveckling.

Carpenova har en förmåga att bygga starka team – både externt och internt – med tyngdpunkt på rätt kompetens och expertis inom området. Bolaget har idag ett stort, väletablerat nätverk inom Life Science nationellt och internationellt och arbetar kontinuerligt med kompetensbevakning vilket ligger till grund för lyckade rekryteringar inom branschen.

Under hösten stärker Carpenova upp sitt Life Science team i Sverige med två nya, erfarna konsulter – Mats Persson och Jörgen Lydrup.

Mats Persson – Mats har verkat inom läkemedelsindustrin i dryga 30 år, de senaste 13 åren som VD för Astellas Pharma Nordic/Baltic region. Han har en gedigen erfarenhet från globala läkemedelsföretag och har byggt framgångsrika team inom såväl specialist marknaden som open health care.

Jörgen Lydrup – Jörgen besitter många års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft en rad olika befattningar inom försäljning, marknad och general management. Hans senaste befattning var 13 år som nordisk VD för Actelion.

Peter Ek – Peter var med och grundade Carpenova och har idag 14 års erfarenhet av rekrytering på Executive nivå med fokus på den nordiska Life Science-marknaden. Han har sedan tidigare 13 års erfarenhet av olika linjebefattningar, på chefsnivå, inom Life Science.

Har du eller ditt företag behov av nya stjärnor på arbetsplatsen? Eller vill du bara veta mer om oss på Carpenova?

Varmt välkommen att kontakta oss!