Kultur

Allt vi är, gör och åstadkommer på Carpenova är hämtat ur en tydlig mission:
Att erbjuda den bästa rekryteringen till våra kunder och få människor att växa i vår omgivning.

Vår företagskultur ska kännetecknas av:

Utveckling

Vår nyfikenhet grundar sig på att trivas och ständigt vilja utvecklas. Vi strävar efter en kultur av frihet och ”open-mindedness” där en lärande organisation värnar och utvecklar varje individs unika kompetens.

Professionalism

För oss är professionalism att kunna lyssna och förstå andra människor. Professionalism måste också harmoniera med hur vi tänker och uppträder. Det handlar om att utvecklas i mötet med andra människor.

Integritet

Våra kandidater och våra kunder ska alltid känna sig trygga i mötet med oss. Vi är en lojal partner, även efter det att uppdraget slutförts.