Värdegrund

Carpenova har tagit utgångspunkt i värdegrunder som präglar framtidens arbetskraft och består av:

Självständighet

Självständiga individer kräver en dynamisk företagsstruktur där du ska kunna göra egna val. Välj var du vill jobba, när du vill jobba och hur du vill jobba. Genom att anpassa oss till framtidens arbetskraft ger vi liv åt våra tjänster och utvecklar både oss själva och våra kunder.

Viljan att bli bättre

För oss är det självklart att alla vill prestera bra. Och att det alltid går att bli bättre. För att lyckas måste vi låta människor växa utifrån sin egen kapacitet med kontinuerlig personlig utveckling.

Stark tillhörighet

Tillsammans skapar vi ett starkt varumärke och utvecklar spännande koncept. Vi attraherar, engagerar och får människor att växa.