Detection

Nova Detection
Strukturkapitalet, humankapitalet, företagskultur allt handplockat för dig.

Detection består av tre delar; Strukturkapital, Humankapital och Företagskultur. Detection ger dig en Kravprofil med en komplett bild av den du söker tillsammans med i vilken företagskultur personen ska prestera.

För att ytterligare bidra positivt till din resultatutveckling har vi utvecklat de tjänster som ingår i vår CESprocess™. I Detection kan du välja fördjupad verksamhetsanalys inom följande område:

(Analysen genomförs där den nyrekryterade är tänkt att tjänstgöra eller enligt överenskommelse)

Strukturkapital

Analys av Strukturkapitalet utförs i huvudsak genom intervjuer med nyckelpersoner på företaget samt genomgång av vision, affärsplan, aktivitetsplan och dokumenterad företagskultur.

Humankapital

Med en analys av humankapitalet får du en tydlig bild av nuläget i organisationen, där den nyrekryterade är tänkt att tjänstgöra. Analysen genomförs med ett av våra webbaserade analysverktyg och ger dig full kontroll över de aktiviteter den nyrekryterade kommer att behöva genomföra och vilka egenskaper detta kräver.

Företagskultur

Analys av Företagskulturen görs för att fastställa den kultur som ska råda och vilka värdegrunder som är viktiga i din organisation. Med vårt analysverktyg mäter vi den levande företagskulturen på den aktuella arbetsplatsen och jämför denna med den dokumenterade företagskulturen. Eventuella avvikelser identifieras och åtgärdas i samråd med dig.