Onboarding

Nova Onboarding

Den bästa starten en nyanställd kan få.

Onboarding handlar om att på så kort tid som möjligt få den nyrekryterade att fokusera på aktiviteter som bidrar till att organisationens resultat förbättras.

I Onboarding kan du välja följande tjänster:
(Analysen genomförs där den nyrekryterade är tänkt att tjänstgöra eller enligt överenskommelse)

Uppdraget

I Uppdraget skapar vi samsyn i viktiga frågor mellan chef och den nyrekryterade för att minimera missförstånd och oklarheter. I en dialog förtydligas uppdraget, vilka förväntningar du har på uppdraget, vilka förväntningar du och den nyrekryterade har på varandra och vilka spelregler som gäller för att båda ska vara mest effektiva.

Medarbetaranalys

Med en Medarbetaranalys får du och den nyrekryterade en tydlig bild av nuläget i organisationen och vad medarbetarna behöver för att prestera bättre, där den nyrekryterade är tänkt att tjänstgöra. Analysen genomförs med ett webbaserat verktyg som ger dig och den nyrekryterade full kontroll över de aktiviteter som kommer att behöva verkställas för att förbättra resultatet i din organisation.

Utveckling

Utifrån Medarbetaranalysen kan du välja att låta oss strukturera upp utvecklingsinsatserna och ta fram en utvecklingsplan för den nyrekryterades chefs- och ledarskap, samt ta fram en utvecklingsplan för organisationen, där den nyrekryterade är tänkt att tjänstgöra. Genom en coachingmodell med den nyanställde ser vi till att ovanstående utvecklingsplaner kommer på plats och ger resultat.