Search

Nova Search

Hittar din stjärna.

Search är den del i vår CESprocess™ som identifierar och attraherar kandidater till den aktuella positionen. Ansvarar vi för hela din rekrytering ingår denna del i vårt åtagande, men den kan också väljas som separat tjänst.

Search som en del i vår CESprocess™

Carpenovas search innebär initialt en omfattande genomgång av marknaden. Searchen ger oss en stark bas i vårt fortsatta arbete med att analysera och penetrera de aktuella branscher vi jobbar inom. Carpenova genomför därefter ett noggrant arbete för att identifiera potentiella kandidater utifrån respektive kunds önskemål avseende profil och erfarenhet. När detta har genomförts görs  en genomlysning av aktuella kandidater. Därefter övergår CESprocessen i steg 3 – Selection.

Search som separat tjänst

Du som kund kan nu köpa separat searchtjänst av vår samarbetspartner Nova Search AB. För mer information om deras tjänster, läs mer här.