Selection

Nova Selection

Små nyanser gör stor skillnad.

Utifrån den Kravprofil befattningen kräver tar vi fram allt som är värt att veta om varje kandidat i en Kandidatrapport. Och med Carpenovas Personprofil, Prioriterade Värderingar och Advisor Selection kan du vara säker på att välja den som är bäst lämpad för jobbet.

För att ytterligare bidra positivt till din resultatutveckling har vi utvecklat de tjänster som ingår i vår CESprocess™ enligt nedan:

Personprofil

För att du ska få den bästa Personprofilen genomför kandidaterna ett webbaserat test, Talent Q, samt genomgår en djupintervju som Carpenova leder. Resultatet sammanställs i en Kandidatrapport. Därefter sker referenstagning och uppföljning av tidigare arbetsgivare för att försäkra dig om deras uppfattning av kandidaten. Tillsammans har vi även fastställt vilka register som ska granskas.

Prioriterade värderingar

Du kan också välja att låta kandidaten genomföra en webbaserad analys, Values on line, som tar fram kandidatens egna prioriterade värderingar. Därefter genomför kandidaten en ”story-telling” där Carpenova utvärderar kandidatens prioriterade värderingar. Resultatet ger dig kunskap om hur kandidaten kommer att agera i olika situationer och sammanhang.

Advisor Selection

För att testa kandidaten i den aktuella befattningen/tjänsten kan du välja Advisor Selection. Under en dag genomför kandidaten ett antal skriftliga och muntliga övningar utifrån Kravprofil, Personprofil och Prioriterade värderingar. Genomförandet granskas av en Advisor group som är sammansatt utifrån befattningens krav. Resultaten sammanställs i en rapport som presenteras muntligt och skriftligt.